Author Archives: Marta Burchat

W dążeniu do bez emisyjnego i efektywnego systemu energetycznego – wezwanie do działania i zobowiązanie do wsparcia

Przywódcy Państw i rządów jak również zainteresowane strony społeczeństwa obywatelskiego spotykają się w Paryżu by dojść do porozumienia jak ograniczyć globalne ocieplenie do 2°C. Kraje z całego świata złożyły propozycję wkładu do porozumienia klimatycznego (ang. Intended Nationally Determined Contributions INDC). Choć jest to istotny postęp, ostatnie oceny pokazują, że zadeklarowane wysiłki są zbyt niskie by […]