Author Archives: Eirini Litina

Kohti hiiletöntä ja tehokasta energiajärjestelmää – Kutsu toimimaan ja lupaus myötävaikuttamisesta

Valtion päämiehet ja hallitukset ja kansalaisyhteiskunnan sidosryhmät tapaavat Pariisissa sopiakseen ilmastomme lämpenemisen rajoittamisesta korkeintaan 2 °C:seen. Valtiot ympäri maailmaa ovat esittäneet kansallisia toimenpideohjelmiaan ja lupauksiaan. Nämä ovat tärkeitä edistysaskelia, mutta jo nykyisten arvioiden mukaan panostukset eivät ole riittäviä tavoitteen saavuttamiseksi. Usein budjettihuolia käytettään syynä, ettei mailla ole varaa toimenpiteisiin. Samaan aikaan maksetaan suunnattomia tukia fossiilisen […]

Vers un système d’énergie décarboné et efficace – Appel à l’action et à l’engagement !

Les chefs d’Etats et gouvernements du monde entier, ainsi que les représentants de la société civile se réunissent à Paris pour concrétiser un accord sur la limitation du réchauffement planétaire à 2°C. Les pays du monde entier ont présenté leurs Contributions sur les intentions définies au niveau national (INDC’s). Bien que ce soit un progrès […]

Towards a decarbonised and efficient energy system – A call for action and a pledge for contribution

martin and thierry

Heads of States and governments as well as stakeholders from civil society are meeting in Paris to come to an agreement on how to limit global warming to 2°C. Countries around the world have submitted their Intended Nationally Determined Contributions (INDC’s). While this is an important progress, recent evaluation shows that the level of ambition […]