Naar een koolstofarm en efficiënt energiesysteem – Oproep tot actie en engagement

De staatshoofden en overheden van de wereld en de vertegenwoordigers van de civiele samenleving komen samen in Parijs om een akkoord te concretiseren over de beperking van de opwarming van de aarde tot 2 °C.

Overal ter wereld hebben landen hun bijdragen aan de vastgelegde intenties vastgelegd op nationaal vlak. Hoewel dit een belangrijke ontwikkeling is, toont hun evolutie aan dat het ambitieniveau te zwak is om het doel te bereiken.

De budgettaire zorgen worden meestal naar voren geschoven om uit te leggen dat de staat onmogelijk maatregelen kan nemen. Tegelijkertijd blijft het bedrag van de subsidies die toegekend zijn aan het gebruik van fossiele brandstoffen zeer hoog.

De warmtepomptechnologieën kunnen de energienoden dekken voor residentiële en gemeenschappelijke gebouwen, en eveneens voor industriële processen, zonder verlies van comfort of kwaliteit. Ze bieden een echte kans om de kloof te overbruggen tussen het huidige ambitieniveau en de EU doelstellingen in termen van klimaat en energie [1].

Het potentieel van de warmtepomptechnologieën kan werkelijkheid worden en de beleidsmakers kunnen vanaf dan deze vertekening van de energiemarkt corrigeren.

De Europese warmtepompindustrie roept de staatshoofden en overheden op tot actie en vraagt hun om:

  1. De energiemarkt te corrigeren door een sterk signaal uit te zenden in termen van prijs (bijvoorbeeld een financiële bonus) ten voordele van deze technologieën die weinig uitstoot van koolstofgassen hebben en die hernieuwbare energie gebruiken:
  2. De uitvoering van de genomen beslissingen [2] om de subsidies van vaste brandstoffen geleidelijk en zo vlug mogelijk af te schaffen

 

  1. Een verplicht deel hernieuwbare energie opleggen en een vermindering van de energievraag en van CO2 uitstoot in de toekomstige thermische reglementeringen, voor nieuwe of bestaande gebouwen.

We zijn ervan overtuigd dat deze maatregelen een geschikt signaal zullen uitzenden naar private, commerciële en institutionele investeerders, en het zullen toelaten om zo individuele investeringsbeslissingen aan te passen aan de mondiale CO2 verminderingsdoelen.

U kan niet niets doen en wij hebben de oplossingen om u te helpen handelen !

[1] De warmtepompen van vandaag produceren hernieuwbare energie en laten toe om de energievraag en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hun installatie draagt bij aan het lokaal gebruik en hun aansluiting op intelligente netwerken faciliteert de productie van groene energie.

[2] Het engagement om inefficiënte subsidies af te schaffen, waaronder die van fossiele energie, maakt deel uit van het engagement van de G20 vergadering van de ministers van Energie in Pittsburg, VS, 2009. Dit engagement maakt eveneens noodzakelijk deel uit van de communicatie van de Europese Unie van Energie (18.11.2015).