Ve snaze o bezemisní a efektivní energetické systémy – výzva k akci a závazek podpory

Hlavy států a vlád, stejně jako zainteresované strany občanské společnosti se sešly na zasedání v Paříži, aby dospěly k dohodě o tom, jak omezit globální oteplování na 2 °C.

Země z celého světa předložily své návrhy příspěvků k dohodě o klimatu (ang. Intended Nationally Determined Contributions INDC). I když se jedná o významný pokrok, nedávné hodnocení ukázalo, že deklarované snahy jsou příliš nízké k dosažení vytyčeného cíle.

Rozpočtové obavy jsou často použity k vysvětlení, že si země nemůže dovolit přijmout dostatečně přísná opatření. Avšak ve stejné době, směřují extrémně vysoké dotace k podpoře využívání fosilních paliv.

Tepelná čerpadla mohou pokrýt energetické požadavky v obytných a komerčních aplikacích, stejně jako v průmyslových procesech, a to bez ztráty komfortu a kvality. Tepelná čerpadla nabízejí skutečnou příležitost k překlenutí propasti mezi současnými ambicemi a klimatickými a energetickými cíli v EU a ve světě [1].

Potenciál tepelných čerpadel se může využít, pokud politici napraví velmi pokřivený trh s energií.

Evropský Průmysl tepelných čerpadel vyzývá hlavy států a vlád k akci!

  1. Opravte energetický trh tím, že vytvoříte silný finanční impulz ve prospěch těch technologií, které mají nízké emise uhlíku a využívají obnovitelných zdrojů energie.
  2. Realizujte závazek členských států [2] o ukončení dotací na fosilní paliva co nejdříve.
  3. Zaveďte povinný podíl energie z obnovitelných zdrojů, snížení spotřeby energií a emisí CO2 do budoucích právních předpisů, upravujících spotřebu tepla v nových a stávajících budovách.

Jsme si jisti, že tato opatření budou vhodným signálem pro soukromé, komerční a institucionální investory a umožní sladit jednotlivá investiční rozhodnutí s globálními cíli snížení emisí CO2.

Nemůžete si dovolit nekonat a my máme připravené řešení, které pomáhá!

 

[1] Dnešní tepelná čerpadla využívají obnovitelných zdrojů energie, snižují spotřebu celkové a primární energie a snižují emise skleníkových plynů. Jejich instalace má příznivý vliv na místní zaměstnanost a při připojení k inteligentním sítím umožňují využít velký podíl obnovitelných zdrojů elektrické energie tím, že zajistí dostatečnou kapacitu pro efektivní využití přebytků ve výrobě el. energie z OZE.

[2] Příslib snižování dotací na neefektivní fosilní zdroje je mimo jiné součástí závazků ze zasedání ministrů energetiky zemí G20 v Pittsburgu, USA, 2009. Je také nedílnou součástí Evropské Energetické unie (podle komunikace ze dne 18. 11. 2015)