Kohti hiiletöntä ja tehokasta energiajärjestelmää – Kutsu toimimaan ja lupaus myötävaikuttamisesta

Valtion päämiehet ja hallitukset ja kansalaisyhteiskunnan sidosryhmät tapaavat Pariisissa sopiakseen ilmastomme lämpenemisen rajoittamisesta korkeintaan 2 °C:seen.

Valtiot ympäri maailmaa ovat esittäneet kansallisia toimenpideohjelmiaan ja lupauksiaan. Nämä ovat tärkeitä edistysaskelia, mutta jo nykyisten arvioiden mukaan panostukset eivät ole riittäviä tavoitteen saavuttamiseksi.

Usein budjettihuolia käytettään syynä, ettei mailla ole varaa toimenpiteisiin. Samaan aikaan maksetaan suunnattomia tukia fossiilisen polttoaineen käytön ylläpitämiseksi.

Lämpöpumppu-tekniikkaa voidaan käyttää sekä asuntojen, palvelurakennusten kuin teollisuussovellusten lämmitys- ja jäähdytysenergiaratkaisuna. Lämpöpumpputekniikka tarjoaa todellisen ratkaisun täyttää nykyisen kunnianhimotason ja EUn sekä maailman ilmasto- ja energiatavoitetason välinen aukko[1].

Lämpöpumpputekniikan potentiaali pitää realisoida jo sinä aikana, kun poliittiset päätöksen tekijät korjaavat vääristynyttä energiamarkkinaa.

Euroopan lämpöpumpputeollisuus kutsuu valtionpäämiehiä ja hallituksia toimimaan!

 

  1. Korjatkaa energiamarkkinaa antamalla vahva hinta signaali (esim. taloudellinen bonus) niille teknologioille, joilla on alhaiset hiilidioksidipäästöt ja jotka käyttävät uusiutuvaa energiaa;
  2. Tehkää jäsenmaissa päätöksiä2, joilla luovutaan fossiilisten polttoaineiden tukemisesta mahdollisimman nopeasti;
  3. Asettakaa pakottavat osuudet uusiutuvalle energialle, energian säästölle ja CO2-päästöille säätäessänne lämpöenergiaa koskevia lakeja ja määräyksiä sekä uusille että olemassa oleville rakennuksille.

 

Olemme vakuuttuneita, että nämä toimenpiteet antavat oikean signaalin yksityisille, kaupallisille ja institutionaalisille sijoittajille sekä virtaviivaistavat yksityiset sijoituspäätökset maailmanlaajuisten CO2-vähennys tavoitteiden kanssa.

Sinulla ei ole varaa olla toimimatta ja meillä on ratkaisu auttaa!

__________________

 

[1] Lämpöpumput käyttävät uusiutuvaa energiaa, vähentävät loppu- ja primäärienergian käyttöä, vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Ne työllistävät ja kun ne kytketään älykkääseen sähköverkkoon, ne lisäävät uusiutuvan sähkön käytön lisäämismahdollisuuksia sähköverkossa

2 Velvoitteet vähentää tehottoman fossiilisen energian tukia on myös G20- maiden energiaministereiden kokouksen toimepidelistalla, Pitsburg,USA, 2009. Ne ovat myös olennainen osa Euroopan Energia Unionia (Communication 18.11.2015)

.