W dążeniu do bez emisyjnego i efektywnego systemu energetycznego – wezwanie do działania i zobowiązanie do wsparcia

Przywódcy Państw i rządów jak również zainteresowane strony społeczeństwa obywatelskiego spotykają się w Paryżu by dojść do porozumienia jak ograniczyć globalne ocieplenie do 2°C.

Kraje z całego świata złożyły propozycję wkładu do porozumienia klimatycznego (ang. Intended Nationally Determined Contributions INDC). Choć jest to istotny postęp, ostatnie oceny pokazują, że zadeklarowane wysiłki są zbyt niskie by osiągnąć cel.

Często wykorzystuje się problemy budżetowe, wyjaśniając że danego kraju nie stać na podjęcie działań. W tym samym czasie niezwykle wysokie subsydia kierowane są na wsparcie wykorzystania paliw kopalnych.

Technologia pomp ciepła może pokryć zapotrzebowanie na energię w budynkach mieszkalnych, zastosowaniach komercyjnych jak również w procesach przemysłowych bez strat na komforcie czy jakości. Pompy ciepła oferują rzeczywistą szansę wypełnienia luki między obecnym poziomem aspiracji a celami klimatycznymi i energetycznymi UE i świata1.

Potencjał technologii pomp ciepła może zostać urzeczywistniony, jeśli decydenci poprawią bardzo zniekształcony rynek energii.

Europejski przemysł pomp ciepła wzywa przywódców Państw i rządów do działań!

  1. Poprawy rynku energii przez stworzenie silnego sygnału cenowego (np. dofinansowania) dla technologii, które mają wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla i wykorzystują odnawialne źródła energii;
  2. Wykonania decyzji krajów członkowskich2 o wycofaniu dopłat do paliw kopalnych tak szybko jak jest to możliwe;
  3. Ustanowienia obowiązkowego udziału energii ze źródeł odnawialnych, redukcji zapotrzebowania na energię i redukcji CO2 w przyszłych rozporządzeniach regulujących kwestie zapotrzebowania na ciepło w nowych i istniejących budynkach.

Jesteśmy przekonani, że działania te będą odpowiednim sygnałem dla inwestorów prywatnych i komercyjnych oraz instytucji, który pogodzi indywidualne decyzje inwestycyjne z globalnym celem redukcji CO2.

Wy nie możecie pozwolić sobie na brak działań, my mamy gotowe rozwiązanie by pomóc!

 

1 Dzisiejsze pompy ciepła wykorzystują energię ze źródeł odnawialnych, redukują zapotrzebowanie na energię końcową i pierwotną, redukują emisję gazów cieplarnianych. Ich stosowanie ma również przełożenie w lokalnym zatrudnieniu. W połączeniu z inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi smart grid przyczyniają się do znacznego zwiększenia udziału energii elektrycznej z OZE przez zdolność reagowania na zapotrzebowanie.

2 Wezwanie do wycofania wsparcia dla nieefektywnych technologii bazujących na paliwach kopalnych jest jednym z pośród zobowiązań spotkania G20 w Pittsburghu, USA, 2009. Jest również nieodłączną częścią Europejskiej Unii Energetycznej. (Komunikacja z 18.11.2015)

Przeczytaj również: Pompy ciepła w sercu strategii unii energetycznej